​V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  
  
  
  
Ventilatie (mechanische ventilatie)Schoonmaken en vervangen van filters warmte terugwin-unit.Woonbedrijf
Ventilatie (mechanische ventilatie)Schoonmaken en vervangen van filters (m.u.v. filters warmte terugwin-unit).Woonbedrijf
Ventilatie (mechanische ventilatie)Onderhoud en reparatie van ventilatiekanalen.Woonbedrijf
Ventilatie (mechanische ventilatie)Onderhoud en reparatie van de mechanische ventilatie m.u.v. het schoonmaken van afzuigventielen.Woonbedrijf
Ventilatie (mechanische ventilatie)Reinigen van de afzuigventielen. Let erop dat hierbij de instelling van de ventielen niet wordt veranderd.Bewoner
VloerenReparatie van (houten) vloerbalken en vloerdelen (vloerconstructie).Woonbedrijf
VloerenAanschaf, onderhoud, reparatie en vervanging van vloerbedekking.Bewoner
VuilstortkokerVuilstortkoker schoon houden en zo nodig ontstoppen.Woonbedrijf