​Op het terrein tussen het NatLab en de Beukenlaan op Strijp-S ontwikkelt Woonbedrijf in samenwerking met de toekomstige bewoners een nieuwe woonwijk, SPACE-S. Meer dan 500 zeer betrokken (toekomstige) bewoners en 1700 ingeschrevenen hebben sinds december 2012 meegewerkt en meegedacht aan SPACE-S.

 

SPACE-S tijdens de DDW

Toekomstige bewoners van SPACE-S bouwden twee paviljoens voor festival OPEN-UP. Deze paviljoens zullen - na de bouw van de wijk - dienst doen als functionele ruimte bij de moestuinen op het dak. Verder is er een expositie te zien over SPACE-S en klantgestuurd ontwikkelen.

 

Hét voorbeeld van social design

Zij delen via Facebook en via ontmoetingen en workshops hun woonwensen en ideeën. Deze wensen bepaalden de invulling van de wijk. Nu is het ontwerp van SPACE-S, bestaande uit 402 huurwoningen, zover klaar.

 

Meer over SPACE-S

Via online en offline conversatie is het plan stap voor stap gemaakt en getoetst. Eerst gingen de toekomstige bewoners aan de slag met de woonomgeving. Vervolgens ging een team van bewoners en architecten met elkaar aan de slag om de woningen en woongebouwen te ontwerpen tijdens de zogenaamde ontwerpateliers.

 

 

Ze keken onder andere naar gevels, materialen, ramen, balkons, groeninrichting, paden en hekken. Op basis van schetsen, voorbeelden en visualisaties konden bewoners hun mening geven. Zo werd direct duidelijk welke uitwerkingen in de smaak vallen, en welke opties afgestreept kunnen worden.

 

Naar verwachting kunnen we in het tweede kwartaal van 2015 starten met de bouw en eind 2016 de eerste woningen opleveren. Het gaat allemaal in een hoog tempo, maar dat is juist de wens van de bewoners.

 

 

comments powered by Disqus
close