Onderhuur / huisbewaring

Woon je een tijdje niet in je woning? Dan mag je er in sommige gevallen iemand anders laten wonen. Bijvoorbeeld als je een lange reis maakt of voor je werk een tijd in het buitenland woont. We noemen dit huisbewaring. Dat is nèt iets anders dan het onderhuren van je woning. Dat mag niet bij ons. Voor huisbewaring moet je ons wel eerst om toestemming vragen.

Ik wil meteen...

Huisbewaring aanvragen

Wat is huisbewaring?

Huisbewaring duurt normaal gesproken 6 maanden. Als je langer wegblijft, kun je de huisbewaring soms met 6 maanden verlengen. De maximale periode is dus 1 jaar. Jij blijft hoofdhuurder en blijft dus zelf verantwoordelijk voor de woning. Dat betekent dat jij de huur aan ons betaalt en dat je verantwoordelijk bent voor wat de huisbewaarder in je woning doet.

In deze situaties geven we vaak toestemming:

  • tijdelijk werk of studie in het buitenland;
  • lange opname, bijvoorbeeld in een ziekenhuis;
  • een lange reis;
  • gevangenisstraf;
  • proef-samenwonen. Dat betekent dat je 6 maanden bij je partner gaat wonen. Bevalt het samenwonen niet, dan kun je gewoon terug naar je eigen woning.

Voorwaarden huisbewaring

Huurprijs

De huur die de huisbewaarder aan je betaalt is maximaal de huur plus extra kosten die je zelf betaalt. Je mag namelijk geen geld verdienen aan je huurwoning. Commerciële verhuur is verboden.

Overlast

Als de huisbewaarder zorgt voor overlast of schade, ben jij als hoofdhuurder verantwoordelijk. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de schade moet betalen. Wij mogen de huisbewaarder uit huis zetten als hij of zij overlast veroorzaakt.

Langer dan 6 maanden

Huisbewaring duurt maximaal 6 maanden. Je kunt daarna nog voor 6 extra maanden verlenging van de huisbewaring aanvragen. Stuur ons voor de einddatum van de huisbewaring een mail met jouw verzoek. Geef daarin ook aan waarom je verlenging wil aanvragen en voeg daar eventuele bewijsstukken aan toe. Blijf je langer dan een jaar weg, dan moet je de huur opzeggen. Let op: bij proef-samenwonen is de maximale periode 6 maanden. Die kun je niet verlengen.

Als je de huur opzegt, moet de huisbewaarder ook verhuizen. Hij of zij kan de woning niet overnemen.

Contact

Het is belangrijk dat we contact met je kunnen opnemen als je weg bent. Daarom moet je je adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons geven voordat je vertrekt.

Huisbewaring aanvragen

Let op: je mag je woning niet verhuren via een tussenpersoon en commerciële verhuur is verboden.

Huisbewaring aanvragen gaat in een aantal stappen:

  • je zoekt zelf een ‘huisbewaarder’;
  • maak samen afspraken, bijvoorbeeld over de huurprijs;
  • vraag het minimaal een maand voordat je weggaat aan via verandering in mijn situatie doorgeven. Voeg ook bewijzen toe van de reden dat je weggaat, bijvoorbeeld een contract in het buitenland;
  • wij nodigen jou en je huisbewaarder samen uit op een gesprek;
  • daarna hoor je of je toestemming krijgt of niet.
Voor het aanvragen heb je de volgende documenten nodig:

Lees de voorwaarden goed voordat je huisbewaring aanvraagt.

Informatie voor de tijdelijke bewoner

Je moet aan de gemeente doorgeven dat je tijdelijk in deze woning woont. Als je bij ons staat ingeschreven als woningzoekende, moet je ook zelf je nieuwe adres aan ons doorgeven. Dit heeft geen consequenties voor je inschrijftijd, je bent namelijk geen hoofdhuurder of medehuurder.