Opbouw huurprijs

Wij vinden het belangrijk dat je een eerlijke prijs betaalt voor jouw woning. Hieronder lees je hoe de huur van een woning is opgebouwd.

Je huurprijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • kale huur of nettohuur. Deze prijs hangt onder meer af van de kwaliteit, de grootte en van waar je huis staat;
 • de servicekosten. Dit zijn kosten voor gemeenschappelijke diensten, zoals schoonmaak of groenonderhoud;
 • kosten voor extra service. Dat zijn de fondsen en regelingen, zoals het Glas- en Ontstoppingsfonds.
Heb je een onderhoudsabonnement? Dan betaal je ook hiervoor iedere maand een klein bedrag.
Wat is de kale huur of nettohuur?

Dit is het bedrag dat je betaalt voor het gebruik van de woning. De kale huur of nettohuur wordt vastgelegd als je de woning gaat huren. Daarna verhogen we alleen bij de jaarlijkse huurverhoging of bij aanpassing van de woning. De netto huur mag bij sociale huurwoningen niet hoger zijn dan de maximale huur. Bij vrije sector woningen mag dit wel.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. Je betaalt servicekosten voor diensten die wij voor jou uitvoeren. Meestal zijn deze kosten voor een heel gebouw afgesproken.

Bijvoorbeeld:

 • het schoonhouden van algemene ruimten;
 • de kosten voor stroom van de verlichting in de algemene ruimten;
 • het ontstoppen van het riool;
 • de huismeester.
Lees hier meer over de servicekosten.
Wat is de brutohuur?

Als je de nettohuur en de service- en stookkosten bij elkaar optelt, dan krijg je het bedrag dat je iedere maand aan ons betaalt; de brutohuur.

De jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar mogen wij op 1 juli de huurprijs aanpassen. Hierbij letten wij goed op de betaalbaarheid van onze woningen. Je ontvangt de brief over de huurverhoging ieder jaar vóór 1 mei. Hierin lees je wat de nieuwe huur wordt. Ook lees je wat je kunt doen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Huurverhoging 2020

De huren van onze woningen tot €737,14 verhoogden we per 1 juli met 2,6%. De woningen met een hogere huurprijs, garages, bergingen en andere gebouwen kregen een huurverhoging van 3,6%.

Kom je in de problemen met het betalen van de huur door de gevolgen van het coronavirus?
We begrijpen dat deze tijd gevolgen kan hebben voor je inkomen. Is het voor jou door de gevolgen van de coronacrisis niet mogelijk om je huur (volledig) te betalen? Dan kun je onder voorwaarden uitstel van betaling bij ons aanvragen. Wij spreken dan een betalingsregeling met je af. Hiervoor kun je ons bellen op 040 243 43 43 of mailen via info@woonbedrijf.com.

Huurtoeslag

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je huur niet hoger is dan € 737,14. De regels voor huurtoeslag zijn in 2020 versoepeld, meer mensen hebben nu recht op huurtoeslag. Op www.belastingdienst.nl vind je meer informatie.

Huurverlaging

In sommige gevallen kun je huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld als het inkomen van je huishouden gedaald is. De huur van de woning wordt dan te hoog in verhouding tot je inkomen. De regels hiervoor staan in het Sociaal Huurakkoord.

Wanneer kom je in aanmerking voor huurverlaging?
 • Als de samenstelling van je huishouden is veranderd waardoor je huishoudinkomen daalde.
 • Als het huishoudinkomen over het hele jaar 2019 is gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op je inkomensverklaring van 2018 staat. Huurverlaging aanvragen kan het hele jaar door.
Wil je weten of het voor jou zin heeft om huurverlaging aan te vragen?
Kijk dan op de website van de Woonbond en doe de check. Hier vind je ook een voorbeeldbrief om huurverlaging aan te vragen. Je komt alleen in aanmerking voor huurverlaging als je huurprijs hoger is dan €737,14.

Hoe stuur je de aanvraag in?
Je kunt de brief 'huurverlaging' uitprinten en opsturen aan Woonbedrijf, Antwoordnummer 10191, 5600 VB, Eindhoven. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Kun je de brief thuis niet uitprinten en heb je geen hulp hierbij? Bel dan met Woonbedrijf op 040 243 43 43. Wij sturen het dan naar je toe. Bij je aanvraag stuur je documenten mee waaruit blijkt:
 • welke personen op je adres zijn ingeschreven (uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan 3 maanden);
 • welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op je adres hebben (inkomensverklaring 2019 van de Belastingdienst). Let op; vergeet niet je BSN-nummer onleesbaar te maken op de inkomensverklaring. Deze hebben wij niet nodig en mogen wij in verband met de privacywetgeving niet in bezit hebben. Lees hier meer over het BSN-nummer en privacy.
Wat gebeurt er nadat je een aanvraag hebt ingestuurd?
Je krijgt van ons bericht als wij je aanvraag hebben ontvangen. Daarin staat of wij de aanvraag met daarbij de goede documenten in behandeling kunnen nemen. Als we niet de goede documenten hebben hoor je dat van ons. Je kunt deze dan nog naar ons opsturen. Hebben we binnen 6 weken nog steeds niets van je gehoord? Dan nemen wij je verzoek tot huurverlaging niet verder in behandeling.
Als wij je aanvraag in behandeling nemen hoor je van ons of je in aanmerking komt. En natuurlijk wat dat betekent voor de huur.

Servicekosten

De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de kale huur. Dat gaat om het gebruik van de woning. Bovenop de kale huur betaal je servicekosten. Bijvoorbeeld voor schoonmaak in je flatgebouw. Van de servicekosten krijg je elk jaar (meestal) voor 1 juli de afrekening. Hierop staan je servicekosten voor het komende jaar.

Overzicht totale huurprijs

Omdat het fijn is om te weten wat je in totaal voor je woning betaalt, vind je de totale huurprijs terug in de brief over de huurverhoging óf in de brief over de afrekening servicekosten .
De brief over de huurverhoging ontvang je altijd voor 1 mei. Krijg je de brief over de huurverhoging eerder dan je afrekening servicekosten? Dan zie je de totale huurprijs op de afrekening servicekosten. Ontvang je de afrekening eerder dan de brief over de huurverhoging? Dan vind je de totale huurprijs in de brief over de huurverhoging.

Eenmalige huurverlaging: hoe werkt dit precies?

Bewoners met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je de huurverlaging vanzelf. Je hoeft daar niets voor te doen.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste bewoners van een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Woonbedrijf houdt daar bij het verhuren van woningen al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Daarom kunnen deze bewoners in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Wanneer kan ik huurverlaging krijgen?

Dat hangt af van de hoogte van je huur, je (gezamenlijk) inkomen en je huishouden. Hieronder zie je wat de voorwaarden zijn.

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging

Huishouden Inkomen lager dan huur* is hoger dan
1 persoon €23.725,- €633,25
1 persoon met AOW €23.650,- €633,25
2 personen €32.200,- €633,25
2 personen** €32.075,- €633,25
3 > personen €32.200,- €678,66
3 > personen** €32.075,- €678,66

*Huur zonder servicekosten
**Minstens 1 persoon in AOW-leeftijd

Wij controleren van te voren of je aan alle voorwaarden voldoet. Deze informatie krijgen we van de Belastingdienst. Hoeveel huurverlaging je precies krijgt, hangt af van de hoogte van je netto huurprijs (huurprijs zonder servicekosten). De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heb je na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor je al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heb je ook recht op huurverlaging. Dit moet je wel zelf aanvragen.

Hoe kom ik in aanmerking?

 • Als je in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging, dan krijg je in maart 2021 vanzelf bericht van ons. Je hoeft zelf niets te doen.
 • Ontvang je in maart geen bericht van ons? Dan kan het zo zijn dat je netto huur toch lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat je (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst te hoog is. Is je (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 gedaald? Dan kun je de huurverlaging zelf aanvragen. Op deze pagina leggen we binnenkort (uiterlijk in april) uit hoe dat moet.