​In de meeste woningen betaalt u uw energiekosten aan uw energieleverancier. Behalve als u in een woning met gemeenschappelijke warmtevoorziening woont. Bijvoorbeeld blokverwarming of een warmwatervoorziening. U betaalt de kosten voor energie (warmte) dan aan ons. Soms geldt hiervoor de Warmtewet.

 

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet geldt sinds 1 januari 2014 en zorgt ervoor dat u niet te veel betaalt voor uw warmte. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt elk jaar een maximumtarief voor de warmte van gemeenschappelijke warmtevoorzieningen in huurwoningen. In 2018 was het maximumtarief 24,05 euro per GJ en voor 2019 is het 28,47 euro. GJ staat voor gigajoule en is een meeteenheid voor warmte en warmwater.

 

De Warmtewet per 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Warmtewet niet meer voor woningcorporaties. Het is nu nog niet bekend wat dit voor uw afrekening warmte van 2019 betekent. Als uw verbruik en uw betaalde voorschot hetzelfde blijven als in 2018, verandert er voor uw weinig. U krijgt nog steeds warmte en/of warm water van ons geleverd. Op deze pagina houden wij u op de hoogte als er iets verandert.

  

Warmtewet of niet

Op uw afrekening servicekosten en warmte ziet u of de Warmtewet voor u geldt. Hierop staat één van deze twee kosten:

  • Gas door middel van bemetering. De Warmtewet geldt wel voor u. Op uw radiatoren zitten warmtemeters van ista. Elke twee weken meet ista uw verbruik en zij verzorgt ook het onderhoud van uw meters.
  • Gas individueel en gas collectief. De Warmtewet geldt niet voor u. In uw woning zitten meters van uw energieleverancier. Wij krijgen de rekening van uw verbruik. U betaalt de kosten dus aan ons. U betaalt 2 procent administratiekosten over uw gaskosten en 5 procent over uw water- en elektrakosten.

Uw energiekosten

Uw energiekosten bestaan uit een aantal onderdelen:

  1. Uw verbruik en het tarief hiervoor. Uw verbruik wordt in uw woning gemeten.
  2. Vaste kosten of vastrecht. Zoals kosten voor uw aansluiting en voor het beheer van het energienet.
  3. Gebruikskosten kostenverdeelsysteem. Bijvoorbeeld voor het gebruik van uw energiemeters.

 

Jaarafrekening en voorschot energiekosten

Elke maand betaalt u een voorschot voor de energiekosten. Dit voorschot bepalen wij door uw verbruik het komende jaar in te schatten. Ook het tarief telt natuurlijk mee. 

  
Elk jaar krijgt u uiterlijk in juni een jaarafrekening, tegelijk met de afrekening van de servicekosten. Wij berekenen hoeveel energiekosten u precies heeft gemaakt. Als uw voorschot hoger was dan de kosten die u heeft gemaakt, krijgt u geld terug. Als het voorschot lager was, betaalt u het verschil aan ons.

Sinds de Warmtewet ziet deze berekening er iets anders uit: wij meten uw verbruik in GJ (gigajoules) in plaats van in kubieke meters (m3).

 

 

Warmtewet en leveringsovereenkomst

Tot en met 30 juni 2019 tekenen we tegelijk met het huurcontract de ‘leveringsovereenkomst’. Deze laatste gaat over de Warmtewet. In de overeenkomst staan ook de leveringsvoorwaarden, waarin onder meer staat:
De voorwaarden rondom het recht op compensatie bij een storing;

  • Wanneer wij u mogen afsluiten;
  • De kwaliteit van de warmte en dienstverlening die wij moeten leveren;
  • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik;
  • Dat wij niet meer vragen dan de maximumtarieven.

 

 

Warmtewet en VvE

De Warmtewet geldt ook voor huurwoningen in een VvE. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met uw VvE.

 

Storing

Storingen worden automatisch gemeld bij de installateur, meestal nog voordat u in uw woning merkt dat er een storing is. Merkt u toch een storing, dan kunt u deze doorgeven aan onze Klantenservice via 040-2 43 43 43.

 

Meer over storingen volgens de Warmtewet.

 


 

Meer over de Warmtewet