Uw huur: betaalbaarheid voorop

Wij vinden het belangrijk dat u een eerlijke huurprijs betaalt voor uw woning. We hebben oog voor de kwaliteit én voor de betaalbaarheid.

 

Opbouw huurprijs

Uw huurprijs bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kale huur of nettohuur. Deze prijs hangt onder meer af van de kwaliteit, de ligging en de grootte van uw woning.
  • De servicekosten. Dit zijn kosten voor gemeenschappelijke zaken, zoals schoonmaak of groenonderhoud.
  • Kosten voor fondsen en regelingen. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het glas- en rioolfonds.

 

Daarnaast betaalt u kosten als u bijvoorbeeld kiest voor het onderhoudsabonnement.

​​​
​​​​ Klik hier voor een grotere afbeelding.
​​

Maximale huurprijs voor uw inkomen

Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan mogen wij u alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen'. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

 

Huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar mogen wij op 1 juli uw huurprijs aanpassen. Hierbij letten wij goed op de betaalbaarheid van onze woningen.

 

Huurverhoging 2019

De huren van onze woningen tot €720,42 verhogen we met 1,6%. Dat is precies de inflatie*. De woningen met een hogere huurprijs krijgen een huurverhoging van 2,6%.

 

Wij vinden dat u een eerlijke prijs moet betalen voor het huis waarin u woont. We kijken niet naar uw inkomen. Wat voor u van toepassing is, staat in de brief die u van ons in april 2019 heeft gekregen.


1,6% huurverhoging

Dit geldt voor al onze huurwoningen onder de €720,42. Dat is het bedrag tot waarover u huurtoeslag kunt krijgen. Dit heet de huurtoeslaggrens.

 

Van de overheid mogen wij uw huur verhogen met 4,1%. Dat doen wij niet. Wij vinden dat wonen voor iedereen betaalbaar moet blijven. En dat u een eerlijke prijs voor uw huurwoning betaalt. Daarom vragen we niet de maximale huurverhoging. Dat hebben we ook afgesproken met de huurdersvertegenwoordiging en de gemeenten. Ook ligt het in lijn met het landelijke sociale  huurakkoord.


2,6% huurverhoging

Is de huurprijs van uw woning €720,42 of meer? Dan verhogen we die met 2,6%. De huurprijzen van deze woningen mogen we van de overheid met meer dan 4,1% verhogen. Dat doen wij niet. Deze woningen voorzien in een behoefte voor een doelgroep voor wie het lastig is om een woning te kopen. Ook de bergingen, garages en parkeerplaatsen krijgen er 2,6% bij.

Waarom geen 0%?

Wij hebben twee keer onze huren niet verhoogd. Dat kon toen, omdat de inflatie* erg laag was. Helaas kan dat niet ieder jaar. We willen nu en in de toekomst zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen. Dat kan alleen als we de huren met de inflatie* mee laten stijgen

*Wat is inflatie?

Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil in een economie. De inflatie wordt berekend als de prijsstijging van een 'mandje' van gangbare consumentenartikelen over de periode van een jaar, uitgedrukt als een percentage.

 

Wat is de huurverhoging volgend jaar (2020)?

Dat weten we nog niet. Wij bekijken de huurverhoging ieder jaar opnieuw.

 

Servicekosten

De jaarlijkse huurverhoging gaat alleen over de kale huur. Dat gaat om het gebruik van de woning. Bovenop de kale huur betaalt u servicekosten. Bijvoorbeeld voor schoonmaak in uw flatgebouw. Van de servicekosten krijgt u elk jaar (meestal) voor 1 juli de afrekening. Hierop staan uw servicekosten voor het komende jaar. 

 

Overzicht totale huurprijs

Omdat het fijn is om te weten wat u in totaal voor uw woning betaalt, vindt u uw totale huurprijs terug in:

  • de brief over de huurverhoging óf
  • in de brief over de afrekening servicekosten

 

De brief over de huurverhoging ontvangt u altijd voor 1 mei. Krijgt u de brief over de huurverhoging eerder dan uw afrekening servicekosten? Dan ziet u uw totale huurprijs op de afrekening servicekosten. Ontvangt u de afrekening eerder dan de brief over de huurverhoging? Dan vindt u uw totale huurprijs in de brief over de huurverhoging.