Uw partner is niet meteen medehuurder als u gaat samenwonen. U heeft dus niet dezelfde rechten en plichten. U kunt wel medehuurderschap aanvragen voor uw partner.

 

Wat is een medehuurder?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent samen verantwoordelijk voor de woning en voor het betalen van de huur. De medehuurder mag ook in de woning blijven als u uit elkaar gaat of als de hoofdhuurder overlijdt. Zonder medehuurderschap mag alleen de hoofdhuurder blijven.

 

Trouwen en medehuurderschap 

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan, dan wordt uw partner altijd medehuurder. U moet dit wel zelf bij ons melden via dit formulier:

 

> Formulier medehuurder (pdf)

 

 

Samenwonen en medehuurderschap

Als u samenwoont, kan uw partner medehuurder worden als u aan deze twee voorwaarden voldoet:

 

  1. U woont minimaal 2 jaar samen en u heeft het samenwonen gemeld bij Woonbedrijf;
  2. U heeft een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’. Dat betekent dat u duidelijk voor een langere tijd bij elkaar wilt blijven.

 

U kunt in dit geval medehuurderschap aanvragen via het formulier hierboven.

 

Tip: meld het bij ons als u gaat samenwonen via het formulier samenwonen melden. Uw partner kan alleen medehuurder worden als wij weten dat u al twee jaar samenwoont.


 

Is uw situatie anders?

Neem dan contact met ons op om de situatie te bespreken. U kunt ons een e-mail sturen via info@woonbedrijf.com of bel ons via 040-243 43 43. Kinderen, inwoners en huisbewaarders kunnen geen medehuurder worden.