​De taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) moeten worden vastgelegd in een reglement.

 

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Dit principe is uitgewerkt in een profielschets. De RvC bestaat uit zeven leden waarvan er twee zijn benoemd op voordracht van de huurders. De huidige samenstelling en het rooster van aftreden zijn openbaar.

 

De RvC houdt ook toezicht op de ondernemingen waarmee Woonbedrijf verbonden is.

 


 

close