Overlijden melden

Er komt al genoeg op je af als er een naaste overlijdt. We helpen je daarom graag om alles snel en goed te regelen.

Overlijden partner

Ben je hoofd- of medehuurder (dus sta je op het huurcontract vermeld)? Dan kun je altijd in de woning blijven wonen. Laat ons wel weten dat je partner is overleden via huurcontract aanpassen. Dan maken wij dit voor je in orde.

We vragen je om deze papieren als bijlagen toe te voegen:

  • een kopie van de akte van overlijden;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister van maximaal 3 maanden oud, met adreshistorie van jouzelf.

Minder dan 2 jaar samengewoond

Woon je korter dan 2 jaar samen? Neem dan contact met ons op via 040 243 43 43, vul ons contactformulier in of kom langs in onze Woonwinkel.

Overlijden familielid of vriend

Woonde de persoon die overleden is alleen en ben je familielid of contactpersoon? Als je geen inloggegevens hebt van de persoon die is overleden dan kun je het overlijden doorgeven via ons contactformulier.

We vragen je om het volgende als bijlage toe te voegen:

Kinderen hebben geen recht op het huurcontract en kunnen geen medehuurder worden. Bij het overlijden van de ouders kunnen kinderen die thuis wonen niet in de woning blijven wonen.