​​​​​​Huren met voorrang

Zoekt u met spoed woonruimte? Als het echt dringend is en er geen andere oplossingen zijn, kunt u urgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang op een woning.

 

Eén urgentieregeling in het Stedelijk Gebied Eindhoven

In de hele regio geldt één urgentieregeling, die geldt voor alle gemeenten en elke woningcorporatie. 

 

De gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

 

De woningcorporaties: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners.

 

Urgentie aanvragen

Het maakt geen verschil bij welke woningcorporatie u urgentie aanvraagt, omdat we samenwerken. Als u urgentie via Woonbedrijf aan wilt vragen, kunt u een afspraak met ons maken via 040-243 43 43 of stuur een e-mail naar info@woonbedrijf.com.

 

U heeft deze papieren nodig:

 

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. Vraag deze aan bij onze medewerkers;
 • Bewijzen die laten zien dat u echt urgentie nodig heeft;
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat;
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst;
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner;
 • Een bewijs van inschrijving als woningzoekende bij Wooniezie of een woningcorporatie (bijvoorbeeld Woonbedrijf);
 • Een verslag en bewijzen dat u zelf heeft geprobeerd om een woning te vinden.

 
De Urgentiecommissie vraagt vaak nog om aanvullende papieren en informatie. Let op: u betaalt 45 euro als u een urgentieaanvraag indient. Deze krijgt u terug als u urgentie heeft.

 

Voorwaarden urgentie

Alle woningcorporaties in de regio werken met dezelfde voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden:


 • U bent minimaal 18 jaar;
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld;
 • U heeft een zelfstandige woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar;
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 38.035 euro (prijspeil 2019);
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie of bij minimaal één van de woningcorporaties die meedoet aan deze urgentieregeling (bijvoorbeeld bij Woonbedrijf);
 • U heeft zelf actief naar woonruimte gezocht en u heeft geen woningaanbod van een corporatie geweigerd;
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
 • U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In de urgentiefolder (PDF) vindt u voorbeelden van situaties waarin u wel of niet in aanmerking komt voor urgentie. Meer weten? U vindt de Urgentieverordeningen terug op www.overheid.nl.

 

Beoordeling door de Urgentiecommissie

Een onafhankelijke Urgentiecommissie bekijkt of uw situatie voldoet aan de voorwaarden en criteria. Zij houdt rekening met uw mogelijkheden en moeilijkheden, uw eigen pogingen om het probleem op te lossen en of het eerlijk is naar andere woningzoekenden toe om u voorrang te geven.

 

Na vier tot zes weken hoort u of u urgentie krijgt. U hoort dan ook welke woningcorporatie een woning voor u gaat zoeken. Dit kan een andere corporatie zijn dan waar u urgentie heeft aangevraagd. 

 

Deze biedt u binnen zes maanden een passende woning aan. Dat betekent dat de prijs en functionaliteit van de woning passen bij uw situatie. Weigert u deze woning, dan vervalt de urgentie. U kunt niet opnieuw urgentie aanvragen.

 

Bent u het niet eens met een besluit van de Urgentiecommissie?

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het besluit uw bezwaar sturen naar de Commissie Bezwaarschriften van gemeente Eindhoven, ook als u in een andere gemeente urgentie heef aangevraagd:
 
Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

 

Dit moet u in elk geval meenemen in uw bezwaarschrift:

 

 • Uw handtekening;
 • Uw naam en adres;
 • Da datum van het bezwaar;
 • Een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
 • De gronden, argumenten en redenen van uw bezwaar;
 • Een afschrift of kopie van het besluit waar je bezwaar tegen maakt (niet verplicht).

 

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u ook vragen om een voorlopige voorziening wegens spoedeisend belang. Dit is niet gratis. U kunt uw verzoek indoenen bij de Rechtbank Oost-Brabant in 's Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch. Of vraag online een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank, met uw Digi-D.