Inwonen

Inwoning betekent dat er bijvoorbeeld een broer of kennis bij je komt wonen. Meestal is dit geen probleem, maar vraag wel van tevoren even toestemming aan ons. Komt je partner bij je wonen? Geef dan aan ons door dat je gaat samenwonen.

Voorwaarden inwonen

Of we toestemming geven hangt af van een aantal voorwaarden, namelijk:

  • de woning is groot genoeg;
  • de hoofdhuurder en de inwoner hebben eerder geen overlast veroorzaakt;
  • de hoofdhuurder blijft in de woning wonen én verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur;
  • de inwoner krijgt geen rechten als huurder. Als de hoofdhuurder verhuist, moet de inwoner ook verhuizen;
  • de hoofdhuurder laat het ons weten als de inwoner verhuist. Voor een volgende inwoner vraag je opnieuw toestemming.

Natuurlijk mag de persoon die bij je inwoont een vergoeding aan je betalen. Maar dit mag nooit meer zijn dan de helft van de huur die je aan ons betaalt.

Toestemming inwoning aanvragen

Je kunt online toestemming aanvragen bij huurcontract aanpassen. Je hebt hier de volgende documenten voor nodig van degene voor wie je inwoning aanvraagt:

  • uittreksel BRP met adreshistorie, niet ouder dan 3 maanden (deze vraag je aan bij de gemeente)
  • verklaring bewoner (download hier het formulier);
  • verklaring verhuurder/hypotheekhouder (download hier het formulier). NB: deze is niet nodig als je nu bij Woonbedrijf huurt.

Informatie voor de inwoner

De inwoner moet aan de gemeente doorgeven dat hij of zij bij jou gaat wonen.