Woningruil

Je huurwoning ruilen met iemand anders is soms een slimme oplossing. Je mag je woning ruilen met elke andere huurwoning, ook als die niet van Woonbedrijf is.

Ik wil meteen...

Woningruil aanvragen

Ruilwoning vinden

Op www.woningruil.nl, vind je alle ruilwoningen en kun je je eigen woning aanbieden als ruilwoning.

Voorwaarden woningruil

Er geldt een aantal voorwaarden bij woningruil:

 • er is ‘zwaarwichtig belang’. Dat wil zeggen dat wij alleen toestemming geven als wij je belang om te verhuizen zwaar genoeg vinden. Dat kan zijn een te kleine of te grote woning, een te hoge huur, intensieve mantelzorg of de reisafstand tot school of werk;
 • je hebt geen huurachterstand en de nieuwe huurder kan de huur betalen;
 • de persoon die in onze woning gaat wonen, blijft daar minimaal een jaar wonen;
 • beide huurders én beide verhuurders gaan schriftelijk akkoord;

Wij wijzen de woningruil af als we vermoeden dat er sprake is van:

 • schijnruil;
 • woonoverlast;
 • woonfraude;
 • het doorkruisen van het toewijzingsbeleid van Woonbedrijf of de wettelijke regels voor het passend toewijzen.
Let op: houd rekening met de maximale huur als je recht op huurtoeslag hebt. Of als de persoon met wie je ruilt recht op huurtoeslag heeft.

Lees meer over de maximale huurprijs.

Woningruil aanvragen

Als je woningruil aanvraagt, vragen we je om de volgende papieren van jou en de andere huurder:

 • inkomensverklaring van de persoon met wie je gaat ruilen, niet ouder dan 2 jaar (en van zijn of haar partner);
 • een verhuurdersverklaring van de verhuurder van de persoon met wie je gaat ruilen. Als het gaat om een Woonbedrijf woning, hoeft dit niet;
 • een historisch uittreksel uit het bevolkingsregister van de persoon met wie je gaat ruilen. Het gaat om de complete woonhistorie. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden (je vraagt deze aan bij je gemeente).

De verhuurder van de persoon met wie je gaat ruilen zal de volgende documenten van je vragen. Download ze hier:

Let op: we kunnen je verzoek alleen in behandeling nemen als je alle nodige documenten mee hebt gestuurd. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Ruilwoning en je huurcontract

Wij zien een woningruil als een gewone verhuizing. Je zegt dus je huurcontract op en wij sluiten een nieuw huurcontract af met de persoon met wie je gaat ruilen. De woningruil kan gevolgen hebben voor de huur.