Loop geen onnodig risico

Het kan iedereen overkomen: schade door brand, storm of een inbraak. Daarom is een goede verzekering belangrijk. Wij zorgen voor de opstalverzekering, u zorgt voor de inboedelverzekering.

 

Op deze pagina leest u alles over de volgende verzekeringen:

 

Schade voorkomen

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van schade. Ga bewust om met veiligheid en wees bijvoorbeeld voorzichtig met vuur. Ontstaat er toch schade? Dan bent u verplicht om snel maatregelen te treffen, zodat de schade niet verder oploopt.Cascoverzekering

Woonbedrijf zorgt voor de cascoverzekering, ook opstalverzekering genoemd. Uw woning en garage zijn dus verzekerd, maar de spullen in de woning niet. De cascoverzekering geldt voor de staat van de woning op het moment dat u er gaat wonen.

 

De cascoverzekering is een verzekering voor:

 • schade aan de lege woning en garage door storm, brand of inbraak;
 • schade aan veranderingen in opdracht van ons zijn, bijvoorbeeld een reparatie of renovatie;
 • schade aan veranderingen in opdracht van ons, vanwege een medische indicatie;
 • schade aan schilderwerk en standaard bouwbehang als gevolg van brand.

 

Voorbeelden van schades die buiten de cascoverzekering vallen:

 • schade door storm, brand of inbraak, waaraan u zelf schuld heeft of waarin u nalatig bent geweest, als u bijvoorbeeld geen maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken of voorkomen;
 • schroei- en smeulschade;
 • schade aan uw inboedel, zoals uw vloerbedekking, meubels en apparatuur;
 • schade aan onderdelen of veranderingen die u zelf heeft aangebracht;
 • schade aan onderdelen of voorzieningen die u heeft overgenomen van de vorige huurder.

 

Inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering regelt u zelf. Vergelijk de voorwaarden van de verzekeringen goed of laat u adviseren. Stel onder meer de volgende vragen:

 

 • Dekt de verzekering schade aan veranderingen aan uw woning die u zelf aangebracht heeft?
 • Dekt de verzekering de gebruikswaarde of de nieuwwaarde?
 • Is het een geïndexeerde verzekering? Dit betekent dat het verzekerde bedrag automatisch wordt verhoogd als de prijzen stijgen.
 • Is het verzekerde bedrag hoog genoeg voor de waarde van uw inboedel?
 • Dekt de verzekering zogenaamde gevolgschade?
 • Welke schades zijn gedekt? Er zijn vaak verschillende mogelijkheden. Zijn bijvoorbeeld schades aan behang- en schilderwerk, waterschade en schroeischade gedekt?
 • Stel dat uw dak lekt. Woonbedrijf verhelpt de lekkage, maar niet de waterschade aan vloerbedekking, apparatuur en schilderwerk van het plafond. Deze vergoeden wij ook niet. Het is dan ook zinvol om een uitgebreide inboedelverzekering te nemen.

 


Aansprakelijkheidsverzekering

U kunt ook per ongeluk schade veroorzaken aan spullen van anderen. Uw wasmachine gaat kapot en de benedenburen hebben daardoor waterschade. Of uw kinderen schoppen een bal door een ruit van de buren. Zulke schades vallen buiten uw inboedelverzekering. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan u veel geld kosten. Loop geen risico en sluit hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af.

 


 

close