Meld het samenwonen bij Woonbedrijf

U mag in uw huurwoning gewoon gaan samenwonen met uw partner. Dit moet u wel bij ons melden.
 

Formulier samenwonen melden

Vul dit formulier in en stuur het naar ons op:

 

Formulier samenwonen (PDF)
 
 
 

Samenwonen of inwonen? 

Samenwonen doet u met uw partner. Komt er bijvoorbeeld een zus of kennis een tijdje bij u wonen? Dan noemen we dit inwoning. Voor inwoning vraagt u toestemming met een ander formulier.
 
Aanvraagformulier toestemming inwoning (PDF)
 

Wanneer is uw partner medehuurder?

Komt uw partner bij u wonen? Dan krijgt hij of zij niet meteen dezelfde rechten en plichten als u. Dat betekent dat u verantwoordelijk blijft voor het betalen van de huur en voor de woning. Gaat u uit elkaar? Dan mag uw partner niet in de woning blijven wonen.

 

Wilt u dat uw partner dezelfde rechten en plichten krijgt als u? Dan kan hij of zij medehuurder worden. Dat kan op 2 manieren:

 

  1. Na twee jaar samenwonen vraagt u medehuurderschap aan via het Aanvraagformulier medehuurderschap (PDF);
  2. U gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan. Uw partner wordt dan altijd medehuurder, maar u moet dit wel zelf bij ons melden.
     

Samenwonen en inschrijftijd

Uw inschrijftijd als woningzoekende bij Woonbedrijf vervalt als u gaat samenwonen in het huis van iemand anders. 
 
Alleen als het samenwonen in de eerste 6 maanden misgaat, kunt u uw inschrijftijd terugvragen. Vraag dan telefonisch (040-243 43 43) of in onze Woonwinkel het formulier Herstel inschrijftijd aan. Daarvoor heeft u ook een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig.
 

Samen een woning zoeken

U kunt zich samen inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf.

 

 


 

 

close