Duurzaamheid

Als grootste woningcorporatie van de regio geven wij graag het goede voorbeeld. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om te bouwen aan een duurzame leefomgeving. Dit begint bij onszelf. In onze bedrijfsvoering en in de projecten die we doen. Het kiezen voor de meest duurzame oplossing vinden wij erg belangrijk.

Duurzaamheidspact Eindhoven

Door intensieve samenwerking zet Woonbedrijf samen met andere partijen snellere en grotere stappen in verduurzaming in het Duurzaamheidspact. Dit doen we met name in de energietransitie, circulaire economie, groen & biodiversiteit en aandacht voor mensen.

Het Duurzaamheidspact is een samenwerking tussen gemeente Eindhoven, de woningcorporaties ‘thuis, Sint Trudo, Wooninc, Woonbedrijf en Platform Eindhovense Klantenraden.

Lees hier nieuwsberichten over het Duurzaamheidspact Eindhoven:

Duurzaamheidspact Eindhoven: Aandacht voor mensen – online magazine - 17 juli 2020
1.000ste gratis energieadvies van de pilot 'Energiebox' - 2 juli 2020
Duurzaamheidspact Eindhoven zet volgende stappen - 17 dec 2019
Gratis energieadvies en Energiebox voor inwoners Eindhoven - 5 dec 2019
Duurzaamheidspact werpt eerste vruchten af - 18 jan 2019
Duurzaamheidspact Eindhoven presenteert winnend idee - 4 juli 2018
Verduurzamend Eindhoven zet slimme oplossingen op het menu - 4 juli 2018

The Natural Step

Om duurzaamheid te bewaken in de dingen die we doen werken wij volgens de principes van The Natural Step:

  • Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  • Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  • De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om weer te herstellen.
  • Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

The Natural Step is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven. Ook gemeente Eindhoven werkt volgens deze vier principes.

4 thema’s: onze manier van duurzaam werken

Naast The Natural Step staan er vier thema’s centraal in onze manier van duurzaam werken:

  1. Duurzame energie
  2. Gesloten kringlopen
  3. Natuurlijke stad
  4. Collectief bewustzijn

We leggen elk thema hieronder uit, mét voorbeelden.

Duurzame energie

Onze ambitie is een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Onze aanpak richt zich in de eerste plaats op het beter isoleren van onze woningen en het plaatsen van duurzame installaties in de woningen. Ook energieneutrale totaalconcepten horen hierbij.

Een voorbeeld van een duurzame installaties is de WTW-installatie, oftewel warmteterugwin-installatie. Dit is een ventilatiesysteem dat de warmte uit afgevoerde lucht gebruikt voor het verwarmen van de nieuwe lucht. Ook doen we een proef met het vervangen van oude cv-ketels door extra zuinige ketels. Andere voorbeelden zijn gasloos koken en zonnepanelen.

In de wijk

Zonnepanelen voor huurders

Wij bieden zonnepanelen buurt voor buurt aan. Is jouw buurt aan de beurt? Dan informeren wij je hierover.

Lees meer over zonnepanelen

Gesloten kringlopen

Wij hebben als doel om volledig circulair te kunnen bouwen, onderhouden en slopen. Dat wil zeggen dat we bijna alle materialen hergebruiken of opnieuw inzetten. Zo gaat de waarde van de grondstoffen niet verloren.

In de wijk

Natuurlijke stad

Wij stimuleren biodiversiteit en meer groen in de stad. Hier hebben we dan ook oog voor in verschillende buurten en staat vaak centraal bij nieuwbouw.

In de wijk

Groene proeftuin in Geestenberg

In Geestenberg in Tongelre zijn allerlei groene projecten ontstaan. Bijvoorbeeld een kas van hergebruikte kozijnen, kappen op straatlantaarns om nachtdieren te beschermen en het weghalen van stenen om de natuur de ruimte te geven.

Duurzaam Geestenberg

Collectief bewustzijn

Verandering begint met bewustwording. Alleen dan ontstaat er binnen onze organisatie energie die tot meer en meer duurzame keuzes leidt. Maar we kijken ook buiten onze kantoormuren. We communiceren met onze bewoners, leveranciers en samenwerkingspartners over de principes van The Natural Step. En we inspireren hen om óók gewoon de goede dingen te doen.

Samen de Aireywijk duurzaam maken

De Aireywijk in Gestel is een heel duurzame buurt. De bouw van nieuwe woningen voor groene huurders is klaar en de oude woningen zijn duurzaam gerenoveerd. Samen met bewoners maken we de buurt zeer duurzaam!

Duurzaam Aireywijk