​​Een slim en duurzaam Woonbedrijf

De taak van Woonbedrijf ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen van een goede kwaliteit. Dat is waar we primair voor staan. Wij denken dat als we onze taak ook in de toekomst goed willen uitvoeren, we duurzame keuzes moeten maken.

Duurzaam project: zonnepanelen voor huurders

In 2017 krijgen huurders in een aantal buurten de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak te laten leggen. We delen de kosten. Na 2017 bekijken we hoe deze proef is gegaan en of we alle huurders zonnepanelen aan kunnen bieden.

Info zonnepanelen

 

Verantwoordelijkheid

Met ruim 30.000 woningen in en rondom Eindhoven heeft Woonbedrijf een grote ‘footprint’ in de stad. Als grootste woningcorporatie van de regio, is het onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk te zorgen voor de lokale samenleving.

 

Daarnaast wil Eindhoven – in het kader van de Brainport-gedachte - een ‘Duurzame Stad’ worden. Voor Woonbedrijf horen duurzaam bouwen, onderhouden en bedrijfvoeren daar bij. Daar willen we verantwoordelijk mee omgaan door efficiënt gebruik van grondstoffen, het minimaliseren van afval en het bevorderen van een cyclische economie.

 

Nu kiezen voor duurzame oplossingen, is zorgen dat de wereld morgen nog steeds leefbaar is.

Duurzame buurt: Aireywijk/ Genderdal

De Aireywijk in Gestel wordt een heel duurzame buurt. De bouw van nieuwe woningen voor groene huurders is klaar en de oude woningen worden duurzaam gerenoveerd.

Duurzame Aireywijk

 

 

Slim

Behalve te zorgen voor onze omgeving, kunnen we door duurzaam te handelen, ook goed zorgen voor onze klanten. Wonen wordt de komende jaren namelijk flink duurder door de stijgende energieprijs. Willen we wonen betaalbaar houden, dan moeten we onze woningen verduurzamen. Dat betekent goed isoleren, uitrusten met slimme systemen en overstappen op lokale of individuele energievoorzieningen. Zo profiteren onze klanten van een beheersbare energierekening en vergroot Woonbedrijf meteen de vastgoedwaarde van de woningvoorraad.

Duurzame buurt: Geestenberg

In Geestenberg in Tongelre ontstaan allerlei groene projecten. Bijvoorbeeld een kas van hergebruikte kozijnen, kappen op straatlantaarns om nachtdieren te beschermen en het weghalen van stenen om de natuur de ruimte te geven.

Duurzaam Geestenberg

 

 

Eigenaarschap

In één keer het roer omgooien naar een volledig duurzame operatie is onmogelijk. Daarom willen we stapsgewijs naar een duurzaam Woonbedrijf toewerken. We hanteren daarvoor, net zoals de gemeente Eindhoven, het werkmodel The Natural Step. Dit is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven. Hiervoor hanteren we vier principes die we bij elke afweging meenemen om naar onze doelen toe te werken:

 

  • de bodem niet uitputten;
  • geen schadelijke chemisch stoffen gebruiken;
  • de natuur niet aantasten;
  • aandacht voor mensen hebben.

 

Daarnaast zien we een nadrukkelijke rol voor onze klanten, medewerkers en belanghouders. Zij mogen ons uitdagen met duurzame wensen en initiatieven. Bij iedere vraag maken we de balans op: is het technisch en financieel haalbaar? Brengt het onze kerntaak niet in gevaar? Staan alle lichten op groen, dan gaan we mee. We werken bewust vanuit de vraag van klant, medewerker of belanghouder, omdat het eigenaarschap bevordert. Iemand die eigenaar is van een bepaald goed, voorziening of systeem, zal ook de verantwoordelijkheid erover nemen en meer duurzame keuzes maken.

 

De grondlegger van The Natural Step, Karl Henrik Robèrt, lichtte in een bijeenkomst zijn visie toe.
Verduurzamen kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij partners nodig, Daar gaan wij graag mee in gesprek. Vraag naar Rob Bogaarts. Woonbedrijf: 040-243 43 43 en info@woonbedrijf.com

 

Verkennen

Woonbedrijf staat open voor de duurzame ideeën, plannen en acties. Bovendien is er bij het omvormen naar een duurzame operatie nog veel te verkennen. Naast nieuwe technologische mogelijkheden ontstaan er nieuwe processen. Dat onderzoeken we - samen met onze belanghouders - in proeftuinomgevingen. Als de principes zich bewijzen, zetten we ze ook (grootschaliger) in bij andere projecten. Zo ondertekenden we in februari 2013 de Brabantse Green Deal. De Green Deal is een afspraak van een groot aantal Brabantse partijen om een bijdrage te leveren aan een meer verantwoorde manier van omgaan met energie. De gedachte hierachter is dat fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas uitgeput raken en negatieve bijwerkingen hebben, zoals het produceren van schadelijke stoffen (waaronder CO2). Daar komt bij dat de prijzen van energie de komende jaren sterk zullen stijgen. De partijen die zich aansluiten bij de Green Deal beseffen dat we over moeten op duurzame energievoorziening - met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen, windenergie en biomassa. Daarbij is het noodzaak om ons energieverbruik te minimaliseren.

 


Bewustzijn

Als wij niet vol inzetten op het vergroten van de bewustwording van onze medewerkers, klanten, belanghouders, dan kunnen we onze ambities niet waarmaken. En daarom integreren we duurzaamheid stap voor stap in ons handelen.

 

Voorbeelden duurzame (bouw)projecten

Enkele voorbeelden van onze stappen naar een duurzaam Woonbedrijf.

 

Woningen

Woningvoorraad upgraden

Om de kwaliteit van ons vastgoed op peil te houden, willen we flink investeren in de duurzame verbetering van onze bestaande woningvoorraad. Dat betekent bijvoorbeeld dat we een groot deel van onze 9.000 woningen met een energielabel van E, F of G (zo’n 5.000), gaan opwaarderen met minimaal 2 energielabels.

 

Nieuwbouw

De duurzaamheidsimpuls geldt natuurlijk ook voor onze nieuw te bouwen woningen, zoals de IQ-woningen in Tongelresche Akkers (Tongelre), energiepassieve woningen in de ‘Aireywijk’ Gestel en duurzame woningen op Space-S (Strijp) en op de TU-campus.

Klimateams

Een huurder kan door een bewuster energiegedrag en kleine zelf uitgevoerde maatregelen ongeveer 10% op het energieverbruik besparen. Om het energiebewustzijn van de huurders te vergroten stimuleert en ondersteunt Woonbedrijf de Klimateams van de Brabantse Milieufederatie.

 

Een Klimateam is een groep buurtbewoners die ervaring uitwisselt over energie besparen onder begeleiding van een Coach.    

 

Een Coach is een enthousiaste en betrokken huurder die een korte training heeft gevolgd bij de Brabantse Milieufederatie.

 

Meer weten over de Klimateams? Neem dan contact op met Klimateams@woonbedrijf.com.

Slimme meters

Slimme energiemeters geven bewoners nauwkeurige terugkoppeling over hun energieverbruik. Dit maakt hen bewuster van energieverantwoord handelen en leven. Woonbedrijf gaat een groot deel van haar woningvoorraad uitrusten met slimme meters. Dit gebeurt in verschillende buurten en in verschillende fases. Dit doen we in samenwerking met Endinet.

Grondstoffenbank

Om onze schaarse grondstoffen maximaal te kunnen gebruiken, onderzoekt Woonbedrijf de mogelijkheid van een grondstoffenbank. Een locatie waar ‘uitstromende’ grondstoffen worden opgeslagen om later opnieuw te worden ingezet.

 

 

close